Hegesztés

Kézi villamos ívhegesztés - KVÍ (MMA)

A kézi villamos ívhegesztés (KVÍ, ang. MMA) vagy elektródás heggesztés olyan folyamat, amely a bevont fémelektróda és a munkadarab között található ív melegítésének köszönhetően olvasztja össze a fémeket. Az elektróda külső bevonata segíti az ív előállítását és biztosítja a védőgázt és a salakbevonatot, hogy megóvja a hegesztett részt a szennyeződéstől. Az elektróda magja biztosítja a heggesztett részt kitöltő fém legnagyobb részét. 

Amikor az elektróda szabályos sebességgel a munkadarab hosszanti oldalán mozog, az egyszinű rétegződésű fémlerakódásokat varrásnak nevezzük.

A villamos ívhegesztésnél az áramforrás a használt elektródától függően állandó áramot (CC) biztosít, amely váltakozó áram (AC) is vagy egyenáram is lehet (DC). A hegesztés legjobb eredménye általában az egyenáram (DC) erőforrás használatával kapható.

A hegesztési körben az erőt a feszültség és az áramerő adják meg. A feszültséget (V - volt) az elektróda és a munkadarab közötti ív hossza határozza meg és az elektróda átmérője feltételezi. Az áramerő praktikusabb erőmérték a hegesztési körben és amperekkel (A) mérik.

A megfelelő áramerősség feltétel a hegesztéshez, az elektróda átmérőjétől, a heggesztett darab mértétől és vastagságától, valamint a heggesztés pozíciojától függ. Kisebb elektróda és a gyengébb áramerősség szükséges a kisebb darab hegesztéséhez, mint az azonos vastagságú nagyobb darab hegesztéséhez. A vékonyabb fémdarabok gyengébb áramot igényelnek mint a vastagabb fémdarabok, a kis elektróda pedig kisebb áramerősséget igényel mint a nagy.

A legjobb ha a munkadarabot lefektetett vagy vízszintes helzyetben hegesztik. Amennyiben mégis függőleges vagy álló helyzetben kényszerül hegeszteni, ajánlott az áramerősség csökkentése a vízszintes állapotú hegesztésnél használt áramerősséggel szemben.A legjobb heggesztési eredmények a rövidív megtartásával, az elektróda egyenletes mozgatásával és az elektróda hegesztett rész felé történő egyenletes mozdításával érhetők el.

Az NV-xxx sorozatú heggesztőkészülékek áramforrása a DC elektróda vagy a MMA ívhegesztő készülék. A hegesztő tápjának elülső lapján az erőforrás jelzője (fehér), a túlmelegedés és a túlzott áramerp jelzői (sárga), a hegesztőáram beállítási gombja, a pozitív feszültségi kimenet (+) és a negatív feszültségi kimenet (-) találhatók. A hegesztő tápjának hátsó lapján az ON/OFF kapcsoló és a kábel találhatók (1-esre kötve, 50/60 Hz, 220/230 V AC) stb.

A pozitív kapcsolat azt jelenti, hogy a munkadarab a hegesztő áramforrásának a (+) kimenetével van összekötve, az elektróda vagy a fáklya (a hegesztőpisztoly égője) pedig a hegesztő áramforrásának (-) kimenetével van összekötve. A negatív kapcsolat azt jelenti, hogy a munkadarab a hegesztő áramforrásának a (-) kimenetével van összekötve, az elektróda vagy a fáklya (a hegesztőpisztoly égője) pedig a hegesztő áramforrásának (+) kimenetével van összekötve.

A pozitív vagy a negatív kapcsolat kiválasztása az elektróda típusától függ. A savanyú bevonatú hegesztőelektródához (pl. E4303 vagy E6013) pozitív vagy negatív kötést kell használni. A lúgos bevonatú hegesztőelektródához (pl. E 5015) általában negatív kötést kell használni.

Kösse össze szorosan a munkadarabot vagy az elektródatartót a (-) kimenettel.

Kösse össze szorosan a munkadarabot vagy az elektródatartót a (+) kimenettel.

Kapcsolja be a táp ON/OFF kapcsolóját, az áramforrás jelzóje (fehér) - világít.

Az MMA hegesztési folyamat kezd folyni.

Annak céljából, hogy a hegesztés minősége jobb legyen, a munkadarab fogójanak összeszorítva kell állnia, minél közelebb a hegesztés helyéhez.